Priser og betaling

Priser er eks mva og blir fakturert samlet hver mnd.

Standard betalingsvilkår er 30 dager etter mottatt faktura.