Samfunnsansvar

Miljø

Frukthaven as og miljøet

Vi i Frukthaven as har alltid hatt stort fokus på miljøtiltak. Vi vet vi ikke kan redde verden på egenhånd, men vi ønsker å bidra der vi kan, og håper å inspirere andre til å gjøre det samme. I fremtiden vil vi hele tiden søke etter nye metoder for å gjøre miljøet enda bedre – det er vårt miljøansvar!

Et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, samt et fokus på miljø fra alle våre ansatte, gjorde oss til en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift i 2014! Frukthavens kvalitetsavdeling, har i lengre tid jobbet med å kvalitetssikre våre miljøtiltak slik at vi til enhver tid reduserer vår virksomhets ytre miljøpåvirkninger.

Miljøvennlige kurver

Vi pakker, og frakter våre produkter til deg uten å belaste miljøet. Vi benytter utelukkende miljøvennlige resirkulerte kurver av papp, som vi selv tar i retur for gjenvinning. 

Kildesortering

Alle avdelinger kildesorterer avfall. All papp komprimeres i vår komprimator og leveres til gjenbruk. Vi er stolte over at vi kan returnere over 1 tonn emballasje i uken, noe som vil bidra til å skåne miljøet tilsvarende.

Kvalitetskontroll av frukt

Frukt som sorteres ut i vår strenge kvalitetskontroll, og som er fullt brukbar, gis til barnehager og organisasjoner som Fattighuset og Gatebarnas far. Frukt som ikke passer til dette, går til heste- og grisefor samt biogass. 

Grønt punkt, og en CO2 nøytral virksomhet

Konsernet er medlem av Grønt Punkt, og er med i KINGII-ordningen.

 Odd Langdalen konsernet er en CO2 nøytral virksomhet. Dette gjøres ved at vi årlig lager klimaregnskap for virksomheten (i henhold til GHG-Protokollen) og kjøper inn FN-godkjente CO2-kvoter for å kompensere for alle våre utslipp. Vi er stolte av å kunne støtte Gold Standard- prosjektet i Mali, der lokalbefolkningen utstyres med lokalt produserte energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves). Ved å bytte ut de helsefarlige trekull-/vedbaserte kjøkkenovnene som de fleste husholdningene benytter i dag, reduseres risikoen for store helseplager og tidlig død for hundretusenvis av mennesker hvert år.

Vi følger FNs guide for klimanøytralitet.

 

Samarbeid med NAV Ski

For å kunne gi mest mulig tilbake til lokal miljøet har Frukthaven as inngått en avtale med det lokale NAV kontoret i Ski.

Avtalen går utpå at Frukthaven stiller seg til rådighet når NAV trenger å utplassere kandidater til jobbtrening, men også at all rekruttering til Frukthaven as går via Nav i Ski.

I avtalen har vi nedfelt at Frukthaven as spesielt ønsker å satse på unge mennesker som trenger å komme i arbeid, samt mennesker med nedsatt funksjonsevner.

Dette gjør at Frukthaven as oppfyller kravene for de som er pålagt å benytte ”Reserverte kontrakter” jfr § 3-12 til sine fruktkurvleveranser.